Panciernici - Callichthyidae

   

Chov a rozmnožovanie

Chov panciernikov

pancierniky sú zaraďované medzi nenáročné a odolné ryby. Odporúča sa ich chovať v menších či väčších skupinkách podľa druhu. Väčšine druhov vyhovuje voda s teplotou okolo 24 - 25°C. Kvalita a chemizmus vody nie sú rozhodujúce. I keď sa v niektorej literatúre uvádza, že daný druh obľubuje starú vodu to ešte neznamená, že dno akvária musí byť zanesené vrstvou detritu. Vzhľadom na to, že tieto ryby neprestajne prehľadávajú dno nádrže je vhodnejšia pravidelná čiastočná výmena vody. Pri neustálom prehľadávaní a prehrabávaní ryba víria detrit, ktorý znečisťuje nádrž. Preto je vhodné mať inštalovaný výkonný filter.

Tak ako sa líšia názory na vodu, sú rôzne názory aj na substrát dna. V literatúre možno nájsť informáciu typu: "Druh vyžaduje mäkké bahnité dno". Ak si však uvedomíme, že panciernici toto dno neprestajne prehľadávajú a prerývajú, potom sa ako vhodný substrát do akvária hodí jemný štrk. Veľkosť kamienkov by mala byť 3 - 7 mm. S pomedzi takto veľkých kamienkov si bežný panciernik cca. 6 cm bez väčších problémov svoju potravu vydobije. To čo možno odporučiť je aby sa použil riečny a nie lámaný štrk.

Väčšina sumčekov rodu Corydoras je údajne citlivá na prítomnosť kuchynskej soli vo vode. AT10/98 Na základe mojich skúsenosti sa malé množstvo soli vo vode na ich kondícii neprejaví. Pri čiastočnej výmene vody v akváriu pravidelne dávam do vody soľ ako prevenciu. Panciernici sa aj za týchto okolností boli ochotní trieť.

Podľa nárokov na vodu možno panciernikov zaradiť do niektorej z nasledujúcich skupín.

 pH: mierne kyslá
 tvrdosť: mäkká
 C. acutus, barbatus, bondi, eques (common Green Cory), macropterus, ornatus, osteocarus,
 pH: neutrálne
 tvrdosť: bežná
 Väčšina panciernikov spadá práve do tejto skupiny. Patria sem napr. C. axelrodi, delphax, elegans, garbei, guapore, habrosus, latus, melanotaenia (another Green Cory), melini, metae, narcissus, paleatus, panda, pastazensis, pulcher, reticulatus, semiaquilus, spetentrionalis, sumulans, undulatus, zygatus.
 pH: zasaditá
 tvrdosť: bežná mierne tvrdá
 Sem patrí skupina najbežnejšie dostupných pancierníčkov C. aeneus (the most common Green Cory.), ambiacus, arcuatus, evelynae, haraldschultzi, melanistius, rabauti, robineae, schwartzi, sterbai, trilineatus,


Rozmnožovanie panciernikov

Panciernici pohlavne dospievajú ako 1,5 - 2 ročné. Sú však prípady, keď sa neresia už ako 8 mesačné. Pohlavná zrelosť je závislá na podmienkach v akých sa ryby chovajú a tiež od kvality potravy, ktorou sú kŕmené. Sýtosť sfarbenia signalizuje nevhodné podmienky alebo prípravu na neres.

Svadobné hry bývajú búrlivé trvajú aj niekoľko dni. Počas nich sleduje samček samičku. Neres sa môže začať pri zmene atmosferického tlaku, pridaním novej vody alebo zvýšením teploty.

Samček sa drží pri samičke a zaujme T polohu typickú pre panciernikov. Samička vypúšťa ikry do "kapsičky" a potom ich oplodnené lepí na podklad, ktorý predtým zvyčajne dôkladne očistila. Tento úkon sa opakuje viackrát a u niektorých druhov môže trvať aj niekoľko dní.

Ikry sú zvyčajne svetlé a veľmi lepivé. Oplodnené ikry stmavnú, neoplodnené zbelejú a začnú plesnivieť. Veľkosť ikier je osobitá pre každý druh a pohybuje sa od 1,2 mm až po 3 mm. (tie má C. paleatus)

Plôdik sa liahne v priebehu niekoľkých dní (3 - 7 dní) a je citlivý na zmenu prostredia. Niektoré druhy musíme už na druhý deň po vyliahnutí prikrmovať. Najlepším krmivom je mrazený planktón, lebo vo väčšine prípadov nie sú schopné loviť živý planktón, prípadne niektoré druhy planktónu - cyklopov, by im mohli ublížiť. Mláďatá je možné kŕmiť tiež mikrami, grindalom, nadrobno posekanými bahenníkmi. Odrastenejšie mláďatá môžeme kŕmiť ľubovolnou potravu. Prijímajú nadrobno posekanú pečeň, ale k ich najobľúbenejšou potravou sú bahnovky.

Pre vývoj zárodkov je dôležitý nie len celkový obsah solí vo vode, jeho merítkom je vodivosť, ale aj zastúpenie jednotlivých iónov. Veľmi dôležité pre plôdik je napr. množstvo aniónov chloridov, ktoré žiadnou jednoduchou metódou nie je možné stanoviť. Pre najbežnejšie rozmnožované pancierniky Corydoras by vodivosť vývojovej vody mala byť okolo 180uS. Ak sa ikry prenášajú s jednej nádrže do inej, musí v nej byť taká istá voda ako v tej nádrži, kde prišlo k neresu. Úspešný odchov je závislý aj na spôsobe, akým sa manipuluje s ikrami. Je to veľmi významné pre embryonálny vývoj. Po rozplávaní je schopnosť osmoregulácie poteru lepšia a s vekom sa ďalej zlepšuje.

Mlaď podľa niektorých zdrojov často trpí vodnatieľkou žĺtkového vrecka. Uhynutých jedincov je preto potrebné čo najrýchlejšie z nádrže odstraňovať a zabezpečiť kvalitnú filtráciu vody v akváriu.


Senzáciu roku 1995 sa stala informácia japonských vedcov publikovaná v "Environmental Biology of Fishes" týkajúca sa oplodnenia ikier. K oplodneniu ikier dochádza tak, že samica naberie spermie do úst. Tie prejdú tráviacim traktom samice a ritným otvorom sú vypustené k ikrám zachyteným v "kapsičke". Známa "T-poloha", ktorú používa väčšina druhov panciernikov pri trení, v ktorej je samica svojimi ústami v tesnej blízkosti vyústenie pohlavných ciest samca by potom bola logicky prispôsobením sa tomuto netradičnému spôsobu oplodnenia. Pokusy sa robili na panciernikoch rodu C. aeneus. (AT 9/96)

Šintava - 1658

Šintava - Sempte
Slobodné kráľovské mestoKremnické dukáty

Kremnické dukátyValid HTML 4.01 Transitional

© corycats.sk 2006 - 2016